نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: نهج البلاغه

حذف عاقلان

افراطی ها برای آن که همه امور را به قبضه خود درآورند، چاره ای جز «حذف» عناصر معتدل و با تدبیر ندارند، و برای این که در حذف موفق شوند بناچار ابتداء باید با القاء سوءظن و طرح تحلیل های غیر واقعی آنان را در معرض اتهام قرار داده و جوّ روانی برعلیه آنان بوجود […]

و من کلام له علیه السلام و قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین؛ انی اکره لکم ان تکونوا سبابین ، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، کان اصوب فی القول و ابلغ فی العذر و قلتم مکان سبکم ایاهم: اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و […]