نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: سیاسی

انتقاد از غیر معصوم

مراجع ، فوق انتقاد به مفهوم صحیح این کلمه نیستند ، و معتقد بوده و هستم که هر مقام غیر معصومى که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد ، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام … مانند عوام فکر نمى کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت ، مورد […]

قلمرو ولایت حاکم

۱ـ مسأله ی قلمرو ولایت حاکم، از مسائلی است که مانند بسیاری از مسائل فقهی دیگر، مورد اختلاف نظر در بین فقها و مراجع تقلید است و در حالی که اصل مسئله ی ولایت فقیه، مورد توافق است ولی در گستره ی اختیارات حاکم، اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو اگر برای رفع اختلاف در داخل […]

تندروی در برخورد با دشمنان

در میان اصحاب امیرالمؤمنین بزرگانی بودند که از سرِعشق به حضرت و به دلیل شدت عداوت نسبت به دشمنان وی، تقاضای برخورد های تند با دشمنان را داشتند و چه بسا توصیه های حضرت به رفق و مدارا، برایشان غیر قابل تحمل بود، مثلا امیرالمؤمنین با پایان یافتن جنگ جمل، اعلام عفو عمومی کرد و […]

حذف عاقلان

افراطی ها برای آن که همه امور را به قبضه خود درآورند، چاره ای جز «حذف» عناصر معتدل و با تدبیر ندارند، و برای این که در حذف موفق شوند بناچار ابتداء باید با القاء سوءظن و طرح تحلیل های غیر واقعی آنان را در معرض اتهام قرار داده و جوّ روانی برعلیه آنان بوجود […]