نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: فقه

شرط اعمال ولایت از سوى فقیه جامع الشرایط

مخاطب: خاتم یزدى، عباس- توسلى، محمد رضا عبایى خراسانى، محمد- کشمیرى، محمد جواد- قاضى عسکر، سید على (نمایندگان امام خمینى در دبیرخانه مرکزى ائمه جمعه) سوال: حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى. پس از اهداى سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد. […]

قلمرو ولایت حاکم

۱ـ مسأله ی قلمرو ولایت حاکم، از مسائلی است که مانند بسیاری از مسائل فقهی دیگر، مورد اختلاف نظر در بین فقها و مراجع تقلید است و در حالی که اصل مسئله ی ولایت فقیه، مورد توافق است ولی در گستره ی اختیارات حاکم، اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو اگر برای رفع اختلاف در داخل […]