نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: روحانیت

رشد اجتماعی

یک پدیده بسیار روشن در دستگاه روحانیت یعنی در حوزه‏ های علمیه ما دیده می‏ شود. آن این است که طلاب و محصلین در ابتدای امر در یک راه قدم بر می‏ دارند؛ یعنی مادامی که مشغول تحصیل می‏ باشند در یک راهند، امتیازشان از یکدیگر بستگی دارد به تقدم در دو فضیلت: علم و […]

اغفال مراجع

چرا مزاحم خواب آقایان شدم؟ دو سبب: یکی چند جریان که مستقیماً ضد دیانت است، مثل جریان کمونیستی و بهایی و ایرانی‏ گری ضد عرب و اسلام، و صهیونیسم و تبلیغات عملی‏ مسیحیان. دیگر جریان هایی که قهراً منتهی می‏ شود به آن، از قبیل بحرانی که در افکار جوانان و تحصیل‏ کردگان امروز پیدا […]

بیوت

یکی از مشکلات و موانع پیشرفت و اصلاح روحانیت عدم توجه علما و مراجع به صلاحیت و عدم صلاحیت فرزندان خودشان برای پوشیدن جامه روحانیت و در این سلک درآمدن است. این صلاحیت همه جا و درباره همه کس باید رعایت شود و عدم رعایت آن در مورد دیگران نوعی خسارت وارد می ‏آورد و […]

آیت الله بروجردی و کودتای ۲۸ مرداد

شاه بعد از خروج از عراق و عزیمت به رم, تلگرافی به آیت‌الله بروجردی مخابره کرده بود که در منابع اشاره‌ای به متن آن نشده است، ولی پاسخ آیت‌الله بروجردی که در روزنامه‌های وقت منتشر گردید بدین شرح است: حضور مبارک اعلیحضرت همایون خلدالله تعالی ملکه ـ تهران تلگراف مبارک که از رم مخابره فرموده […]

ارتزاق روحانیون

چرا روحانیین علاقه‏ مندند که وجوهی که می‏ گیرند معلوم نباشد و دیگر اینکه وجوهات از دست مردم گرفتن برای آن ها لذت بیشتری دارد؟ در تشکیلات روحانی ما دو چیز عادت و نیرو شده و بسیار مشکل است که کسی بتواند با آنها مبارزه کند. یکی اینکه روحانیین عادت کرده‏ اند که نانی که […]