نغزها

تکه هایی که باید خورد…

موضوع: آزادی

آزادی در محدوده قانون

آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و می دهد، بکند و آن چه قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام او نگردد. در این صورت، اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت.   منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی […]

شرافت آزادی…

ملاک شرافت و احترام آزادی انسان، این است که در مسیر انسانیت باشد. انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت نه انسان را در مسیر هر چه خودش می کند و لو بر ضد انسانیت باشد. مرتضی مطهری،آشنایی با قرآن،ج۳،ص۲۲۴٫

دو راهی ارزش یا آزادی!

لیبرال ها می گویند که آن ها هم به اندازه ی دیگران از چاپ و نشر تصاویر مستهجن متنفرند؛ ولی تفاوتی که با دیگران دارند در این است که برای تساهل یا آزادی گزینش، ارج بیش تری قائلند… وقتی که ارزش های مهم دیگری، صرف نظر از تساهل و آزادی انتخاب، در خطر است، چرا […]

بینش و آزادی!

ما کودکان را تحت آموزش و پرورش اجباری قرار می دهیم که مسلما با آزادی منافات دارد و در توجیه آن می گوییم که نادانی زیانش برای ما بیش تر از زیان محدودیتی است که برای جلوگیری از آزادی برقرار می گردد. این حکم، به نوبه ی خود، بستگی به تعریف ما از خوب و […]