شرط اعمال ولایت از سوى فقیه جامع الشرایط

توسط: حسین جعفرزاده

مخاطب: خاتم یزدى، عباس- توسلى، محمد رضا عبایى خراسانى، محمد- کشمیرى، محمد جواد- قاضى عسکر، سید على (نمایندگان امام خمینى در دبیرخانه مرکزى ائمه جمعه)
سوال: حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى. پس از اهداى سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد. أدام اللَّه ظلّکم على رؤوس المسلمین.
نمایندگان حضرت عالى در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، عباس خاتم یزدى- توسلى- عبایى- کشمیرى- قاضى عسکر.

پاسخ:

بسمه تعالى‏
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به بیعت با ولىّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

 

زمان: ۲۹ دى ۱۳۶۶/ ۲۸ جمادى الاول ۱۴۰۸
مکان: تهران، جماران‏

 

صحیفه امام،ج‏۲۰،ص۴۵۹