شرافت آزادی…

توسط: حسین جعفرزاده

ملاک شرافت و احترام آزادی انسان، این است که در مسیر انسانیت باشد. انسان را در مسیر انسانیت باید آزاد گذاشت نه انسان را در مسیر هر چه خودش می کند و لو بر ضد انسانیت باشد.

مرتضی مطهری،آشنایی با قرآن،ج۳،ص۲۲۴٫