آیت الله بروجردی و کودتای ۲۸ مرداد

توسط: حسین جعفرزاده

شاه بعد از خروج از عراق و عزیمت به رم, تلگرافی به آیت‌الله بروجردی مخابره کرده بود که در منابع اشاره‌ای به متن آن نشده است، ولی پاسخ آیت‌الله بروجردی که در روزنامه‌های وقت منتشر گردید بدین شرح است:
حضور مبارک اعلیحضرت همایون خلدالله تعالی ملکه ـ تهران
تلگراف مبارک که از رم مخابره فرموده بودید و مبشر سلامت اعلیحضرت همایونی بود موجب مسرّت گردید. نظر به آن‌که تصمیم مراجعت (شاه از رم به ایران) فوری بود, جواب تأخیر شد. امید است ورود مسعود اعلیحضرت به ایران مبارک و موجب اصلاح مقاصد دینیه و عظمت اسلام و‌ آسایش مسلمین باشد.

.
حسین مکّی, کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و رویدادهای متعاقب آن,ص ۲۶۳, به نقل از خواندنی‌ها, شمارة ۹۷٫